Sommige kinderen vinden het moeilijk om vrienden te maken en vrienden te houden. Uit onhandigheid lopen zij grotere kans om gepest te worden of bv. clownesk gedrag te gaan vertonen. Deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining (SOVA-training) helpt deze kinderen om de juiste vaardigheden aan te leren en zo met meer vertrouwen om te leren gaan met anderen. Thema’s die besproken zullen worden in de sociale vaardigheidstraining zijn:

  • Stevig staan en stevig klinken
  • Niet roddelen en niemand buitensluiten
  • Waarderen eigen kwaliteiten en talenten
  • Leren geven en ontvangen van complimenten
  • Leren vragen om mee te doen
  • Excuses aan kunnen bieden
  • Adequaat reageren op een afwijzing