Elk kind is uniek! Het komt op de wereld met een eigen karakter, een eigen temperament en met eigen mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarin onderscheidt het zich van anderen. Maar voor ieder kind is het belangrijk dat hij of zij gelukkig is en gewaardeerd wordt om wie het is. Zo kan een kind het beste tot ontplooiing komen. Ze moeten kunnen zijn wie ze zijn.

Uniek zijn geeft misschien moeilijk en afwijkend gedrag. Jeugdigen met leerstoornissen, jeugdigen die zich moeilijk kunnen concentreren, zich terugtrekken of juist heel druk worden. Wat waardevol is, is dat ze leren hoe ze hier mee om moeten gaan. Hoe ze kunnen opgroeien met een eigen karakter en eigen talenten en met het vertrouwen zichzelf te mogen zijn. De missie van de Oase is het stimuleren en begeleiden van jeugdigen in hun ontwikkeling naar het als volwassene functioneren in de maatschappij.

Belangrijke kenmerken, die deel uitmaken van het volwassen worden zijn:

– Gerichtheid op anderen en op andermans welzijn;

– Goede en tolerante relaties met anderen;

– Emotionele stabiliteit en zelfacceptatie;

– Realistisch beeld van de wereld;

– Beschikking hebben over adequate vaardigheden (om problemen op te lossen);

– Inzicht in zichzelf en gevoel van humor en relativering ten aanzien van zichzelf;

– Wijsheid ten aanzien van essentiële doelen en zingeving in het leven.

Deze kenmerken verbinden wij met de belangrijke eigenschappen die binnen de behandelingen en begeleiding centraal staan:

– Zelfvertrouwen;

– Zelfinzicht;

– Zelfwaardering