De Oase is een therapeutische zorginstelling en is gevestigd in het kleine, rustieke plaatsje Follega aan het Tjeukemeer, in Friesland. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. De locatie is opgesplitst in twee woongroepen, waardoor er in kleine groepen zorg wordt geboden. Op deze manier biedt De Oase een veilige en geborgen omgeving aan jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Tevens zijn er optie na het 18e levensjaar vanuit de verlengde jeugdzorg.

Op de Oase wonen jeugdige met internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. De jeugdigen hebben veelal een indicatie zoals ADHD, ADD, ODD, Autisme Spectrum Stoornis (klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS, MCDD), hechtingsstoornis of hechtingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of eetproblematiek. Ze krijgen op de Oase de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben.