Zorginstelling de Oase maakt gebruik van de beschikbaarheidswijzer. De beschikbaarheidswijzer is een app en website, ontwikkeld door het SDF, die bedoeld is om de beschikbaarheid van jeugdhulp in beeld te brengen voor verwijzers, zoals lokale jeugdteams, wijk- en gebiedsteams, huisartsen en gecertificeerde instellingen. Met behulp van de beschikbaarheidswijzer kunnen verwijzers, samen met de jeugdigen en hun ouders, inzichtelijk krijgen welke zorgaanbieders passende zorg aanbieden en wat de wachttijden zijn van deze zorgaanbieders. 

Op dit moment is de wachttijd 2 weken.