Klachten procedure de Oase: 

Indien u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de desbetreffende persoon, of een mail sturen naar klachtencommissie.oase@outlook.com of u kunt zich wenden tot de Klachten portaal zorg, via  https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Indien gewenst kan de cliëntenraad meedenken als onafhankelijke partij. 

Mochten hierover nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Melina de Vries, Gedragswetenschapper: 06-39379179 of Martin Zingel, Directeur: 06-54325285 martin@deoase.info