Klachten procedure de Oase: 

Indien u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de desbetreffende persoon. 

Mochten jullie er samen niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de manager (Marianne Huyser) of een mail sturen naar klachtencommissie.oase@outlook.com. Indien gewenst kan de cliëntenraad meedenken als onafhankelijke partij. 

Indien u er na bovenstaande stappen niet uitkomst met de Oase dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie, via www.degeschillencommissie.nl

Mochten hierover nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Marianne Huyser.