Onze behandelvisie is gebaseerd op het Sociaal competentiemodel (SCM) van Spanjaard en Slot. Dit
model gaat er vanuit dat probleemgedrag ontstaat door het verschil tussen taken en competenties:
wat van de jeugdige wordt gevraagd is nog te moeilijk voor hem/haar. Een competentie vergrotende
visie impliceert dat het nooit te laat is om hulp te bieden aan jongeren die een problematische
ontwikkeling doormaken. De visie benadrukt tevens dat een behandeling die gericht is op het leren
van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden de beste uitgangspunten biedt. Dit betekent
dat de jeugdigen worden gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om hun
ontwikkelingstaken te vervullen. Competentiegericht werken draagt, door middel van onder andere
een dagritme, regels, methodisch handelen van groepsleiding, bij aan een positief klimaat. Een
positief en stimulerend opvoedklimaat wordt gecreëerd door het bieden van o.a. structuur, grenzen,
emotionele steun, sensitieve responsiviteit en autonomie. Daarnaast wordt interactie tussen
jeugdigen en tussen de jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) gestimuleerd en is er oog voor de jeugdige
als individu.