De clientenraad van en voor de cliënten van therapeutische zorginstelling de Oase. De clientenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Oase. Als raad zullen zij zich inzetten voor een beleid dat goed is voor de cliënten van de Oase. Daarbij hebben ze uw hulp nodig.

Wanneer kunt u bij de clientenraad terecht?
U bent een cliënt van de Oase of uw kind is cliënt en:
U heeft een opmerking over de zorg van de Oase.
U heeft een voorstel voor het verbeteren van de zorg van de Oase.

Neem in dit geval contact op via de mail; clientenraad-oase@outlook.com

Leden van de clientenraad zijn:

Alexandra Holwerda

Johan Kroon

Nelson de Vries

Sietske Kamermans

Lid worden van de cliëntenraad? stuur een mailtje naar; mariannehuyser@outlook.com