Op de Oase hebben wij de mogelijkheid om onderzoek te doen naar intelligentie, executief functioneren, algemene ontwikkelingsvaardigheden en schoolse vaardigheden door middel van de Nederlandse Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2). 

De IDS-2 is een meetinstrument voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar. Er kan onderzoek worden gedaan naar intelligentie, executief functioneren, algemene ontwikkelingsvaardigheden en schoolse vaardigheden. Daarnaast biedt de IDS-2 inzicht in de sterkten en zwakten van een kind op sociaal-emotioneel gebied.  

De IDS-2 brengt in kaart welke sterktes en zwaktes er zijn in vergelijking met leeftijdgenoten én welke sterktes en zwaktes er zijn in vergelijking met zichzelf. Dus ongeacht het resultaat kunnen er complimenten en verbeterpunten gegeven worden.  

Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip en betere begeleiding van uw kind. 

Naast dat wij de IDS-2 binnen de Oase kunnen afnemen is het voor externe partijen ook mogelijk om een afname aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de gedragswetenschapper (melina-oase@outlook.com, 06 39379179)