Wat bieden wij

De Oase heeft als uitgangspunt ‘ieder kind is uniek’

Vanuit dit uitgangspunt wordt er gewerkt met persoonlijke leerdoelen die worden beschreven in een handelingsplan. De leerdoelen worden samen met het kind en de ouders opgesteld. Er wordt gedacht in mogelijkheden en minder in beperkingen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen kwaliteiten die gestimuleerd zullen worden.

Voor wie? Kinderen/jongeren die op de Oase logeren of wonen, hebben veelal een indicatie gekregen.

Indicaties als: ADHD, ADD, ODD, autismespectrumstoornis, hechtingsstoornis, (licht) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. De kinderen/jongeren krijgen bij ons de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben. Om zo te kunnen groeien in hun ontwikkeling.

Vormen van opvang die geboden worden zijn: Weekend opvang Vakantie opvang Beschermd wonen Begeleid wonen

Weekend en vakantie opvang: De weekendopvang helpt kinderen op een leuke en leerzame manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Ze leren op een positieve manier te werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Omdat kinderen met een diagnose veelal wat meer aandacht nodig hebben, zorgt een weekendopvang ervoor dat ouders en de andere gezinsleden even tot rust kunnen komen.

Beschermd wonen: Soms kunnen kinderen om bepaalde redenen niet meer thuis wonen, voor deze kinderen bieden we beschermd wonen aan. Beschermd wonen op de Oase betekent dat de kinderen in een huiselijke sfeer worden opgevangen. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert en de hulpvraag wordt er afgestemd wat het kind aan begeleiding nodig heeft.

Begeleid wonen: Het begeleid wonen is voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen maar ook nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen. In dit traject wordt er stap voor stap met de jongeren gewerkt aan hun zelfredzaamheid. Ze worden ondersteund op het gebied van: financiën, hygiëne, gezondheid, werk/school en vrijetijdsbesteding.

Persoonlijk leerdoelen: Op de Oase wordt er gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen die samen met het kind/jongere en de ouders worden opgesteld. Ieder kind/jongere op de Oase heeft een eigen behandelplan waarin de doelen staan beschreven. Op deze manier wordt er aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind gewerkt. Daarnaast kunnen de kinderen op de Oase vrienden maken en contacten leggen met andere kinderen. Ze worden gestimuleerd in het vergrote van de sociale vaardigheden en zelf door middel van samenspel en de weerbaarheidstrainingen. Het kind en zijn/haar ontwikkeling staan centraal binnen de Oase. Er wordt begeleiding geven door gediplomeerd personeel.

Therapie: Daarnaast werken wij samen met een creatieve therapeut die haar eigen praktijk ruimte op de Oase heeft waar ze de kinderen of jongeren therapie geeft, meer informatie hierover vindt u onder de knop therapie.

Tevens bieden wij cognitieve therapie kijk voor meer informatie onder het kopje therapieën.

Activiteiten die geboden worden:

  • Weerbaarheidstraining in de vorm van Taekwondo en de bikkeltraining.
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Faalangsttraining
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Creatieve therapie
  • Gezinsondersteuning/ambulante begeleiding
  • Individuele leerdoelgerichte spelvormen
  • Hobbygerichte activiteiten
  • Samenspel/teambuilding
  • Uitstapjes naar pretparken, het zwembad en musea.