Bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag 9.00 uur t/m 17.00 uur
06-42774042
martin@deoase.info

Wat bieden wij

De Oase heeft als uitgangspunt ‘ieder kind is uniek’

Vanuit dit uitgangspunt wordt er gewerkt met persoonlijke leerdoelen die worden beschreven in een handelingsplan. De leerdoelen worden in overleg met het kind en de ouders opgesteld. Er wordt gedacht in mogelijkheden. Ieder kind heeft zijn of haar eigen kwaliteiten die gestimuleerd zullen worden.

Kinderen die op de Oase verblijven hebben veelal een indicatie (bijvoorbeeld AD(H)D, ODD, autsiemspectrumstoornis, hechtingsstoornis, licht verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. De kinderen/jongeren krijgen bij ons de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben om te kunnen groeien in hun ontwikkeling.

Vormen van opvang die geboden worden zijn: Beschermd wonen, deeltijd wonen en weekendopvang.

Beschermd wonen: Soms kunnen kinderen om bepaalde redenen niet meer thuis wonen, voor deze kinderen bieden we beschermd wonen aan. Beschermd wonen op de Oase betekent dat de kinderen in een huiselijke sfeer worden opgevangen. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert en de hulpvraag wordt er afgestemd wat het kind aan begeleiding nodig heeft.

Persoonlijk leerdoelen: Op de Oase wordt er gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen die samen met het kind/jongere en de ouders worden opgesteld. Ieder kind/jongere op de Oase heeft een eigen handelingsplan waarin de doelen staan beschreven. Op deze manier wordt er aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind gewerkt. Daarnaast kunnen de kinderen op de Oase vrienden maken en contacten leggen met andere kinderen. Ze worden gestimuleerd in het vergroten van de sociale vaardigheden door middel van samenspel en de weerbaarheidstrainingen. Het kind en zijn/haar ontwikkeling staan centraal binnen de Oase. Er wordt begeleiding geven door gediplomeerd personeel.

Therapie: Daarnaast werken wij samen met een creatieve therapeut die haar eigen praktijk ruimte op de Oase heeft waar ze de kinderen of jongeren therapie geeft, meer informatie hierover vindt u onder de knop therapie. Tevens bieden wij cognitieve gedragstherapie, EMDR en trainingen aan. Hierover meer informatie onder het kopje therapieën.

Activiteiten die geboden worden:

  • Weerbaarheidstraining in de vorm van hapkido en de bikkeltraining.
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Faalangsttraining
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Creatieve therapie
  • Individuele leerdoelgerichte spelvormen
  • Hobbygerichte activiteiten
  • Samenspel/teambuilding