Trajecten

Wanneer een jeugdige op de Oase komt te wonen kan dit zijn voor tijdelijke opvang of beschermd wonen. Bij tijdelijke opvang is het perspectief van de jeugdige om terug te keren naar huis. Bij dit traject wordt er Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) ingezet door een gezinsbehandelaar. Het hoofddoel van IAG op de Oase is dat de jeugdige opnieuw thuis kan wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van de jeugdige te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouder(s)/verzorger(s) te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.

Bij beschermd wonen is het perspectief van de jeugdige om na verblijf op de Oase zelfstandig of begeleid te wonen.