Gedragsinterventies voor jeugdigen zelf zijn vaak groepsmatig en cognitief gedragstherapeutisch (CGT) van aard. Zij zijn gericht op het versterken van impulscontrole en zelfregulatievaardigheden (zoals stoppen en nadenken, probleemoplossende vaardigheden leren gebruiken, doelen formuleren, het eigen gedrag monitoren en zelfbekrachtiging), het verbeteren van sociale vaardigheden en op het leren plannen en organiseren van huis- en schoolwerk (Hinshaw, 2006; Boer et al., 2016).