Wat is beeldende creatieve vak therapie:
Beeldende creatieve vak therapie is een specialistische vorm van hulpverlening voor kinderen met psychosociale problemen. Waarbij gebruik gemaakt wordt van het medium beeldend. Beeldende creatieve vak therapie is er voor jong en oud. Ik richt mij op beeldende therapie met kinderen, jongeren en ouders.
Kinderen kunnen hun gevoelens vaak moeilijk onder woorden brengen. Zoals: o.a. onzekerheid, verlegenheid, (faal)angst, boosheid of verdriet. Beeldende creatieve vak therapie helpt kinderen hun gevoelens uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, kleien, steen, graffiti, houtbewerking, tekst en fotografie. Het gebruiken van creatieve middelen, leert kinderen uiting te geven aan de dingen waar het kind tegenaan loopt in het dagelijks leven.

Wat leert het kind:
Tijdens de therapieverloop leren kinderen om te gaan met hun gevoelens (bang, boos, blij en verdrietig). Door mee te gaan in de fantasie en belevingswereld van het kind worden er verwerkingsprocessen in gang gezet. Het opdoen van positieve ervaringen staat voorop in de therapie. De beeldend creatief vak therapeut helpt het kind te ontdekken waar het kind goed in is, zodat het meer zelfvertrouwen krijgt, meer plezier kan hebben en meer tevreden is over zichzelf.
In therapie gaat het er niet om dat het kind leert ‘iets moois’ te maken, maar dat het kind op een speelse manier kan werken aan het doel van de therapie. Als therapeut kijk en handel ik naar de manier waarop het kind met het materiaal omgaat, naar de thematiek van het gemaakte werk. Het gaat in vak therapie vooral om positieve ervaringen opdoen, zodat het kind meer zelfvertrouwen krijgt in zijn kunnen. Deze tevredenheid en opbouw van het zelfvertrouwen zet zich meestal thuis voort en dat is een prachtig proces.

Voor wie is het bedoeld:
Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis en pervasieve ontwikkelingsstoornis Zoals: ADHD, PDD-NOS, Asperger, klassiek Autisme, etc.
Kinderen met een laagzelfbeeld.
Kinderen met faalangst.
Kinderen die gepest worden.
Kinderen met trauma’s (door bijvoorbeeld: scheiding van ouders of het overlijden van een dierbaar iemand).

Voordelen van Beeldende vak therapie op de Oase:
Een groot voordeel van Beeldende creatieve vak therapie binnen de Oase is dat het kind in zijn/haar eigen omgeving kan blijven. Het kind hoeft niet naar een instelling te reizen. Daarnaast kan de Beeldende creatieve vak therapeut samenwerken en overleggen met de Oase (waar het kind op de groep is)en de ouders.