Bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag 9.00 uur t/m 17.00 uur
06-42774042
martin@deoase.info

MISSIE & VISIE

Elk kind is uniek! Aristoteles zag het pasgeboren kind als een onbeschreven blad. Het komt op de wereld met een eigen karakter, een eigen temperament en met eigen mogelijkheden. Ieder kind wil zich graag ontwikkelen en doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarin onderscheidt het zich van anderen. 

Voor ieder kind is het belangrijk dat hij of zij gelukkig en gewaardeerd zal worden om wie hij of zij is. Op die manier kan een kind het beste zichzelf ontplooien en groeien in de ontwikkeling. Ze moeten kunnen zijn wie ze zijn.

Uniek zijn geeft misschien moeilijk en afwijkend gedrag. kinderen met leerstoornissen, kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, zich terugtrekken of juist heel druk worden. 

Wat waardevol is, is dat ze leren hoe ze hier mee om moeten gaan. Hoe ze kunnen opgroeien met een eigen karakter en eigen talenten en met het vertrouwen zichzelf te mogen zijn.

De Oase stimuleert en begeleidt kinderen/jongeren in hun ontwikkeling naar het als volwassene functioneren in de maatschappij.

Belangrijke kenmerken, die deel uitmaken van het volwassen worden zijn:
Gerichtheid op anderen en op andermans welzijn
Goede en tolerante relaties met anderen
Emotionele stabiliteit en zelfacceptatie
Realistisch beeld van de wereld en beschikking hebben over adequate vaardigheden (om problemen op te lossen)
Inzicht in zichzelf en gevoel van humor en relativering ten aanzien van zichzelf
wijsheid ten aanzien van essentiële doelen en zingeving in het leven.

Deze kenmerken verbinden wij met de belangrijke eigenschappen:
Zelfvertrouwen
Zelfinzicht
Zelfwaardering

Handelingsplannen: Door in overleg met ouders en/of verzorgers handelingsplannen op te stellen met persoonlijke leerdoelen voor de cliënten, kunnen de medewerkers van de Oase doelgerichte begeleiding bieden om een optimaal resultaat te verwezenlijken.  Onze zorginstelling legt haar nadruk op de voorbereiding naar zelfstandigheid en volwassenheid. 

Middels deskundig advies begeleiden onze medewerkers de cliënten in hun ontwikkeling. Zij hebben kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen en kunnen inzicht geven in de mogelijkheden en de beperkingen binnen het zelfstandig leven en wonen.

Onze medewerkers zijn betrokken begeleiders. Dit komt tot uiting in hun manier van handelen en denken. Zij hebben geen negen tot vijf mentaliteit, maar nemen de tijd voor de kinderen. Vanaf het moment dat ze wakker zijn, tot het naar bed gaan. 

Er wordt een dag-verslag bijgehouden per cliënt welke ontwikkelt is door de medewerkers op de werkvloer. Dankzij hun betrokkenheid kan er zorg op maat verzorgd worden en wordt er geluisterd naar de wensen en behoeften van ouders en cliënten. In de dag-verslagen wordt weergegeven hoe er aan de persoonlijke leerdoelen van de cliënten is gewerkt zodat het groeiproces inzichtelijk wordt.