Fasering

Op de Oase wordt er, ongeacht welk traject wordt gevolgd, gebruik gemaakt van fasen. De fasering maakt het voor cliënt en begeleider inzichtelijk waaraan gewerkt wordt. Het werken in fasen brengt ook met zich mee dat er sprake is van vooruitgang. Per fase zijn er andere verwachtingen van de jeugdigen, krijgen zij meer vrijheden en verantwoordelijkheden.