Bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag 9.00 uur t/m 17.00 uur
06-42774042
martin@deoase.info

Klachten

Klachten procedure de Oase: 

Indien u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de desbetreffende persoon. 

Mochten jullie er samen niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de directeur (Martin Zingel) of teamleidster (Marianne Huyser) of een mail sturen naar klachtencommissie.oase@outlook.com. Indien gewenst kan de cliëntenraad meedenken als onafhankelijke partij. 

Indien u er na bovenstaande stappen niet uitkomst met de Oase dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie, via www.degeschillencommissie.nl

Mochten hierover nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Marianne Huyser.