Doelgroep

De Oase is een therapeutische zorginstelling en is gevestigd in het kleine, rustieke plaatsje Follega aan het Tjeukemeer, in Friesland. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. De locatie is opgesplitst in twee woongroepen, waardoor er in kleine groepen zorg wordt geboden. Op deze manier biedt De Oase een veilige en geborgen omgeving aan jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen.

Op de Oase wonen jeugdige met internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. De jeugdigen hebben veelal een indicatie zoals ADHD, ADD, ODD, Autisme Spectrum Stoornis (klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS, MCDD), hechtingsstoornis of hechtingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand. Ze krijgen op de Oase de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben.

Trajecten

Wanneer een jeugdige op de Oase komt te wonen kan dit zijn voor tijdelijke opvang of beschermd wonen. Bij tijdelijke opvang is het perspectief van de jeugdige om terug te keren naar huis. Bij dit traject wordt er Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) ingezet door een gezinsbehandelaar. Het hoofddoel van IAG op de Oase is dat de jeugdige opnieuw thuis kan wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van de jeugdige te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouder(s)/verzorger(s) te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.

Bij beschermd wonen is het perspectief van de jeugdige om na verblijf op de Oase zelfstandig of begeleid te wonen.

Fasering

Op de Oase wordt er, ongeacht welk traject wordt gevolgd, gebruik gemaakt van fasen. De fasering maakt het voor cliënt en begeleider inzichtelijk waaraan gewerkt wordt. Het werken in fasen brengt ook met zich mee dat er sprake is van vooruitgang. Per fase zijn er andere verwachtingen van de jeugdigen, krijgen zij meer vrijheden en verantwoordelijkheden.