Openingstijden van De Oase maandag t/m zondag 24/7
DIRECT CONTACT 06-54325285
Email De Oase martin@deoase.info

PDD-NOS

Bij PDD-NOS gaat het om een grote groep kinderen die een restgroep vormt van de autisme spectrum stoornissen. Een aantal kenmerken van autisme komt bij hen voor, maar in mindere mate of in een andere samenstelling dat bij andere Autisme Spectrums stoornissen. Kinderen met PDD-NOS kunnen problemen hebben met sociale interactie, communicatie en fantasie.

Gesproken informatie kunnen zij moeilijk verwerken. Visuele informatie (plaatjes, beelden) kunnen zij beter verwerken. Kinderen met PDD-NOS hebben veel baat bij dagritme kaarten.
Op school hebben ze vaak leerproblemen en presteren nogal eens onder hun intelligentieniveau. Ze kunnen moeilijk een scheiding maken tussen hoofd- en bijzaken en zijn moeilijk te motiveren.

Net als andere kinderen met een vorm van autisme, reageren kinderen met PDD-NOS sterk op zintuiglijke prikkels. En soms reageren ze juist helemaal niet. Bijvoorbeeld bij verwondingen.

Kinderen met PDD-NOS vertonen vaker agressief gedrag dan kinderen met het syndroom van Asperger. Ze voelen zich vaak onbegrepen en zijn depressief.