Openingstijden van De Oase maandag t/m zondag 24/7
DIRECT CONTACT 06-54325285
Email De Oase martin@deoase.info

ODD

ODD is een gedragsstoornis.

Ieder kind is wel eens opstandig, pesterig, liegt wel eens en verzet zich tegen de autoriteit van volwassenen. Dit past ook bij bepaalde ontwikkelingsfasen zoals bij de peuterleeftijd of in de puberteit.

Maar bij kinderen met ODD komt dit gedrag in hevige mate en gedurende een langere periode voor.
Het oppositionele gedrag betekent dat ze opstandig zijn en zich voortdurend verzetten tegen het gezag van volwassen. Ze doen niet wat ze gevraagd wordt. Ze zijn ongehoorzaam en reageren met boosheid of woede op regels, correcties en dingen die verboden worden.

Het agressieve gedrag uit zich in het schade berokkenen van voorwerpen of andere kinderen. Hierbij kan het gaan om lichamelijke agressie zoals schoppen, slaan, vechten en vernielen. Maar er kan ook sprake zijn van verbale agressie zoals schelden, vloeken, bedreigen, pesten of kwetsende opmerkingen maken.
Extreem gewelddadig gedrag komt niet voor bij ODD.